Uwarunkowania Genetyczne Są Odpowiedzialne Za Uzależnienie Od Marihuany

Badanie obejmujące dane genetyczne ponad miliona osób dostarcza nowych informacji na temat genetycznych podstaw uzależnienia od konopi indyjskich i związanych z tym zagrożeń.

Nasze geny składają się z czterech liter. A, C, G i T, które oznaczają adeninę, cytozynę, guaninę i tyminę. Są to cząsteczki zwane zasadami, które łączą się parami. Ludzkie DNA zawiera łącznie 3,2 miliarda takich par zasad. Podzespoły DNA tworzą geny, które decydują o tym, jak wyglądamy i jak funkcjonuje nasze ciało. Jak sugeruje ostatnie badanie nasze geny wydają się mieć wpływ również na podatność na uzależnienie od konopi indyjskich,.

Wcześniejsze badania wykazały, że niektóre warianty genów są powiązane z uzależnieniem od konopi indyjskich. Aby przeprowadzić kompleksową analizę, amerykański zespół badawczy kierowany przez Daniela Leveya i Joela Gelerntera zbadał geny ponad miliona osób, od których dostępne są informacje na temat uzależnienia od konopi indyjskich oraz innych chorób.

Warianty Genów Związane z Innymi Zaburzeniami Psychicznymi

Badacze byli w stanie zidentyfikować wiele wariantów genów, które wydają się być związane z uzależnieniem od konopi indyjskich. Oznacza to, że osoby posiadające te geny są bardziej narażone na uzależnienie od konopi indyjskich niż osoby, które nie posiadają tych genów. Analiza wykazała również, że ryzyko genetyczne uzależnienia od konopi indyjskich pokrywa się z ryzykiem innych uzależnień i innych zaburzeń psychicznych.

Naukowcy znaleźli w DNA regiony, które przemawiają za wzajemnym powiązaniem między uzależnieniem od konopi indyjskich a schizofrenią. Oznacza to, z jednej strony, że osoby nadużywające marihuany są bardziej narażone na schizofrenię. Z drugiej strony osoby ze schizofrenią są również bardziej narażone na rozwój uzależnienia od konopi indyjskich.

Uzależnienie Od Konopi Indyjskich Przy Przewlekłym Bólu

Pogłębiona analiza statystyczna wykazała również, że osoby cierpiące na przewlekły ból są szczególnie narażone na uzależnienie od konopi indyjskich. W związku z tym naukowcy zalecają, aby w przypadku terapeutycznego stosowania konopi indyjskich w leczeniu bólu rozważyć spodziewane korzyści w stosunku do potencjalnych szkód wynikających z uzależnienia.

Naukowcy odkryli również związek między rakiem płuc a genetycznym ryzykiem uzależnienia od konopi indyjskich. Zespół badawczy stwierdził jednak, że nadal nie jest jasne, w jaki sposób ryzyko genetyczne można rozpatrywać niezależnie od palenia tytoniu i innych czynników środowiskowych.

Według Daniela Leveya lepsze zrozumienie biologicznych podstaw uzależnienia od konopi indyjskich mogłoby pomóc w informowaniu ludzi o zagrożeniach związanych z zażywaniem konopi indyjskich. Marta Di Forti, badaczka z King’s College London, dodaje, że marihuana jest „najbardziej możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka” schizofrenii. Informacje genetyczne mogłyby w przyszłości ostrzegać ludzi o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń psychicznych w przypadku zażywania konopi indyjskich.

Źródła:

Tozer, L. (20.11.2023). Massive genetic study finds genes linked to cannabis addiction.

Levey, D. F., Galimberti, M., Deak, J. D. et al. (2023). Multi-ancestry genome-wide association study of cannabis use disorder yields insight into disease biology and public health implications. Nature Genetics, https://doi.org/10.1038/s41588-023-01563-z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © kanabis.info - Czyli poczytasz o: marihuanie, zdrowiu, oleju CBD, technologi konopnej, uprawie konopi, o innych narkotykach.