CBD Przy Syndromie Wypalenia Zawodowego – Aktualny Stan Badań

Wypalenie zawodowe to stan całkowitego wyczerpania psychicznego spowodowanego ciągłym przeciążeniem organizmu. Taki stan może prowadzić do tego, że człowiek nie będzie zdolny do pracy. Chociaż w naszej cywilizacji choroby psychiczne do dziś są niestety tematem tabu, nie można zaprzeczyć, że wypalenie zawodowe powoli, ale pewnie staje się nową chorobą ludową.

Oczekiwania i stres w pracy stale rosną, a wiele osób po prostu nie jest do tego przystosowanych. Istnieją zawody, które są szczególnie predysponowane do rozwoju wypalenia zawodowego, takie jak zawody pielęgniarskie. Jednak nie tylko środowisko zawodowe stawia wielu na krawędzi wytrzymałości. Wypalenie zawodowe często występuje w połączeniu zwłaszcza z dodatkowymi konfliktami i stresem w życiu prywatnym.

Wiele kannabinoidów, tak jak CBD, ma łagodzący wpływ na wiele stanów emocjonalnych, które mogą również wystąpić w kontekście wypalenia zawodowego. CBD zyskało na popularności głównie ze względu na swój relaksujący efekt. Obecnie w Brazylii prowadzone jest badanie, w którym badano, w jaki sposób CBD może złagodzić objawy wypalenia zawodowego wśród pracowników służby zdrowia.

CBD Jako Uzupełnienie Standardowej Terapii

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku w szpitalu uniwersyteckim w São Paulo spośród personelu medycznego wybrano 120 osób, które cierpiały na objawy wskazujące na wypalenie zawodowe. Następnie zostali oni podzieleni na dwie grupy po 60 osób każda. Pierwsza grupa otrzymała standardową terapię z medycyny szkolnej, która jest przewidziana w przypadku wypalenia. Druga grupa otrzymała dodatkowo CBD. Celem badania było ustalenie, czy dodatkowa dawka CBD może przynieść znaczącą poprawę stanu zdrowia.

Przez okres 28 dni, grupa 2 otrzymywała 2 razy dziennie doustnie 150 mg CBD w postaci kapsułki. Podczas tej fazy w obu grupach co tydzień dokonywano oceny aktualnej subiektywnej kondycji duchowej. Ocenę przeprowadzono przy użyciu standardowego kwestionariusza opracowanego specjalnie w celu oceny ciężkości wypalenia zawodowego. Kwestionariusz ten jest tzw. kwestionariuszem Maslach Burn-out Inventory, którego wynik końcowy w zakresie od 0 do 54 punktów wskazuje stopień wyczerpania psychicznego.

Ponadto przeprowadzono dodatkowe kwestionariusze dotyczące typowych działań niepożądanych, często związanych z wypaleniem. W tym celu za pomocą standardowych kwestionariuszy monitorowano również intensywność lęku i depresji. Do oceny nasilenia uogólnionych objawów lękowych wykorzystano kwestionariusz GAD-7. Nasilenie depresji mierzono za pomocą skali PHQ-9.

CBD Mierzalnie Łagodzi Objawy

Już po krótkim czasie w grupie, która oprócz standardowej terapii otrzymywała CBD, pojawiła się wyraźna różnica punktowa we wszystkich statystycznie ocenianych parametrach. Zarówno nasilenie objawów wypalenia zawodowego, jak i towarzyszących im objawów, takich jak depresja i stany lękowe, uległo znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z grupą kontrolną, która otrzymywała jedynie standardowe leczenie. Jako podstawę danych wykorzystano średnią dla każdej grupy. Szczególnie wyraźną różnicą był stopień wyczerpania emocjonalnego, czyli główny objaw wypalenia.

Podczas gdy w grupie otrzymującej tylko standardową terapię zaobserwowano nawet niewielki wzrost w skali punktowej, w grupie otrzymującej CBD od samego początku wystąpił znaczny spadek skali. Pod koniec 28-dniowego okresu obserwacji zauważono bardzo wyraźną różnicę 12 punktów w tej skali. W grupie, która otrzymała tylko standardową terapię, średnia końcowa wynosiła 36 punktów, podczas gdy w grupie, która otrzymała CBD tylko 24.

Również objawy towarzyszące, takie jak lęk i depresja, w grupie CBD zostały znacznie skuteczniej złagodzone. Pod koniec 4 tygodni, grupa, która otrzymywała standardową terapię i wykazywała jedynie nieznaczną poprawę, miała średnią ocenę 11 w skali depresji, podczas gdy w grupie CBD spadła ona do nieco ponad 6 w skali depresji.

Podobna znacząca różnica była widoczna w skali lęku. W tym przypadku standardowa terapia po 4 tygodniach osiągnęła 10 punktów, podczas gdy grupa CBD osiągnęła 6 punktów. Również tolerancja na CBD, pomimo stosunkowo dużej dawki, była bardzo dobra. Działania niepożądane wystąpiły tylko u dwóch osób, w związku z czym konieczne było wcześniejsze przerwanie badania. W obu przypadkach była to prawdopodobnie reakcja alergiczna, która całkowicie ustąpiła po zaprzestaniu przyjmowania CBD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © kanabis.info - Czyli poczytasz o: marihuanie, zdrowiu, oleju CBD, technologi konopnej, uprawie konopi, o innych narkotykach.